กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมพิเศษ

PIL ร่วมสนับสนุนโครงการ Sodexo Servathon 2015 ประเทศไทย นำทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ มอบให้เด็กๆ

1 มิถุนายน 2558

PIL ร่วมสนับสนุนโครงการ Sodexo “Servathon 2015 ประเทศไทย” ณ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ มอบให้เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นเวลา 3ปีๆ ละ 7,000 บาท (ระดับชั้นม.1 – ม.3) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,000 บาท