กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมต่อเนื่อง

สสส.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน-มูลนิธิเพื่อคนไทย จับมือ "เครือข่าย เดินหน้าปฏิรูป" และเพื่อนภาคีกว่า 10 องค์กรร่วมจัดงาน "ต่างใจไทยเดียว"

3 กุมภาพันธ์ 2558

"สสส.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน-มูลนิธิเพื่อคนไทย" จับมือ "เครือข่าย เดินหน้าปฏิรูป" และเพื่อนภาคีกว่า 10 องค์กรร่วมจัดงาน "ต่างใจ ไทยเดียว" เปิดพื้นที่สื่อสารสร้างการอยู่ร่วม 4 วัน 4 ประเด็น "Active Citizenship-Togetherness-Youth-Anti-corruption" เมื่อวันที่ 14-17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ต่อยอดสู่การสร้างกลไกปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วมภาคประชาชน เดินหน้าปฏิรูปทันทีด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำไปสู่การสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน และชาวพรีเมียร์ร่วมแสดงพลัง

ทั้งนี้ งาน "ต่างใจ ไทยเดียว" มีเนื้อหาการนำเสนอ 4 วัน 4 ธีม ได้แก่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ธีม "Active Citizenship เราจะมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมอย่างไร" วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 "Togetherness ก้าวข้ามความขัดแย้ง" วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 "Youth รุ่นใหม่ ใจใหญ่" และวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ธีม "Anti-corruption ทางออกคอร์รัปชัน กับเยาวชนคนรุ่นใหม่" ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีการแบ่งพื้นที่ บริเวณเซ็นทรัล คอร์ท ให้เป็นเวทีหลัก การแสดงดนตรีและฟอรั่มตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. กิจกรรม ณ ลานเอเทรี่ยม นำโดยธนาคารจิตอาสา มีการออกบูธนิทรรศการและกิจกรรม การรับฟัง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ Listening Booth, Empathy Poker, เวิร์คชอปการฟัง และ Cultivating (Inner) Prosperity กิจกรรม ณ ลานอีเดน นำโดยเครือข่ายจิตอาสาและเครือข่ายพุทธิกา ออกบูธแนะนำโครงการจิตอาสาใน 5 ประเด็น ได้แก่ สิ่งแวดล้อม, ผู้ด้อยโอกาส, การศึกษา, เยาวชน และ การพัฒนาชุมชน ซึ่งในลานอีเดน ทางมูลนิธิยุวพัฒน์ ร้านปันกัน ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์มูลนิธิและโครงการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้นำนักเรียนทุนมาร่วมชมงานสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการมีส่วนร่วมกับ สังคม ส่วนมูลนิธิเพื่อ "คนไทย" นอกจากจะเป็นผู้ร่วมจัดงาน แล้ว ยังได้มีการจำหน่าย เสื้อยืดงาน "ต่างใจ ไทยเดียว" ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

และกิจกรรมในโซนสุดท้าย ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park โดยมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand) ได้นำเสนอกระบวนการปฏิบัติการณ์ เพื่อหาจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมประเด็นต่างๆ หรือ ที่เรียกว่า Social Lab ใน 3 ประเด็น ได้แก่ หลอมรวมสมานฉันท์, พลังคนรุ่นใหม่ และต่อต้านคอร์รัปชัน