บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

เป็นบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ให้บริการรถเช่า ระยะยาวพร้อมบริการเสริม ตลอดอายุสัญญา เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกประเภท และทุกขนาดธุรกิจ

โดยมุ่งมั่นคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการเป็นหัวใจสำคัญ จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีกับ งานบริการ ทางบริษัทฯ ยืนยันที่จะพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย ของลูกค้าสูงสุด