บริการรถโรงเรียน

มาตรฐานใหม่ของการให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน (รถโรงเรียน) ที่ให้ความสำคัญ
เรื่องปลอดภัยมาเป็นอันดับที่หนึ่ง พร้อมริเริ่มระบบการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียนสูงสุดในทุกๆ การเดินทาง

 

 • การนำเทคโนโลยีการวางแผนเส้นทางมาใช้เพื่อความแม้นยำ
 • นำเสนอประเภทรถพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติรถโดยสาร
  และเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานสากล
 • มีขั้นตอนการคัดเลือกกัปตันและมอนิเตอร์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 • กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน ในการทำงานสูงสุด
 • การใช้ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน 1731 เมโทรแคร์ เซ็นเตอร์ เพื่อประสานข้อมูล ส่วนงานต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบ
 • ใช้เทคโนโลยี GPS/ GPRS ที่ทันสมัย เพื่อการตรวจสอบตำแหน่งรถและควบคุมความเร็ว ในการขับขี่
 • ระบบ SMS Alert เพื่อแจ้งสถานะของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ
 • บริการรายงานการให้บริการในแต่ละวันพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเพื่อ
  พัฒนาต่อไป