เราสร้างนวัตกรรมการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รถขนส่งเพื่อการพาณิชย์

 • คิดค้น ออกแบบ จัดหายานพานะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • นำเสนอเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบจากการใช้งานจริง
 • พัฒนาระบบควบคุมและรายงานพฤติกรรมการขับขี่
 • ผลักดันการสร้างทัศนคติขับขี่ปลอดภัยด้วยการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

รถบรรทุกเช่าระยะยาว
ประเภทรถบรรทุกเช่าระยะยาวเพื่อการขนส่งสินค้าหรือธุรกิจเฉพาะทาง พร้อมโปรแกรมดูแลรักษาเต็มรูปแบบ

 • รถกระบะ 1 / 1.5 / 2 ตัน
 • รถกระบะ 1 / 1.5 / 2 ตัน พร้อมกล่องคาร์โก้ออกแบบเฉพาะทาง
 • รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมหลังคาหรือกล่องคาร์โก้ออกแบบเฉพาะทาง
 • รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมหลังคาหรือกล่องคาร์โก้ออกแบบเฉพาะทาง

 


เงื่อนไขโปรแกรม

ดูแลรักษาเต็มรูปแบบ

 • บริการดูแลรักษาตามระยะมาตรฐาน
 • บริการนัดหมาย รับรถเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ และรถทดแทนระหว่างการรับบริการซ่อม
 • บริการประสานงานฉุกเฉิน และรถทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • บริการพนักงานขับรถผู้ช่วย
 • บริการโปรแกรมฝึกอบรมทัศนคติและการขับขี่อย่างปลอดภัย จากหน่วยงานที่มีมาตรฐาน
 • บริการค้นหาตำแหน่งรถและรายงานสรุปเส้นทาง
 • บริการวิเคราะห์การใช้รถและพฤติกรรมผู้ขับขี่
 • บริการเทคโนโลยีการรายงานสถานะเวลาเริ่มและเลิกงานของผู้ขับขี่
 • บริการออกแบบตัวรถเฉพาะทางเพื่อธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กร