เราสร้างนวัตกรรมการเดินทางไปด้วยกันของคนเมืองอย่างยั่งยืน การเดินทางร่วมกัน

 • พัฒนาการเดินทางร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
 • สนับสนุนการลดจำนวนรถบนท้อง ลดการใช้พลังงาน
 • สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการผลักดันการเดินทางบนรถด้วยกันอย่างคุ้มค่า
 • เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อการบูรณาการอย่างเป็นระบบ

 

 • บริการศึกษาและวางแผนเส้นทางจากความต้องการของผู้เดินทาง
  ตลอดจนกำหนด แผนทดสอบเส้นทางทุกครั้ง ก่อนให้บริการจริง
 • นำเสนอประเภทรถโดยสารที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทาง เส้นทาง
  พร้อมโปรแกรมดูแลรักษาเต็มรูปแบบ
 • บริการกัปตันมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมมาตรฐานก่อนให้บริการ
 • ใช้เทคโนโลยี GPS/ GPRS ที่ทันสมัย เพื่อการตรวจสอบ ตำแหน่งรถ และควบคุมความเร็วในการขับขี่
 • บริการ 1731 METROCARE CENTRE สำหรับผู้เดินทางในการตรวจสอบ ตำแหน่งรถ และสอบถามข้อมูลบริการอื่นๆ
 • บริการพิเศษงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทาง งานสื่อประชาสัมพันธ์บนตัวรถ เพื่อให้สร้างประโยชน์เสริมกับธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กร
 • บริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้โดยสารจากการให้บริการเพื่อพัฒนาต่อไป