PIL ผู้ให้บริการด้านการเดินทางและการขนส่ง

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด เป็นบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ให้บริการรถเช่าระยะยาว พร้อมบริการเสริม ตลอดอายุสัญญา เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ โดยมุ่งมั่นคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการเป็นหัวใจสำคัญ

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีกับงานบริการ ทางบริษัทฯ ยืนยันที่จะพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าสูงสุด

 • การริเริ่มบริการใหม่ๆ เพื่อรองรับธุรกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์และนำเสนอเงื่อนไขการเช่าให้ตอบโจทย์ความต้องการหรือการใช้งานของลูกค้า
 • การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการจัดการภายในของแต่ละฝ่ายควบคู่ไปกับงานบริการลูกค้าเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง
 • การพัฒนาบุคลากรที่พร้อมให้คำแนะนำ ประสานงานและช่วยเหลือในทุกๆ ปัญหาตลอดการใช้งาน
 • การเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ศูนย์บริการมาตรฐานต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการนำรถเข้ารับบริการ
 • การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วสำหรับทุกกรณี

 

ISO 9001:2008

ถือเป็นหนึ่งในหลักประกันด้านคุณภาพ ของพรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง ชึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ด้านการบริการ จาก AJA Registrars เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2546


ทำไมถึงต้องใช้บริการรถเช่าระยะยาว?

1. ตัดค่าใช้จ่ายการลงทุนเงินดาวน์
2. มั่นใจควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 100%
3. อนุมัติวงเงินสัญญาเช่าได้ง่าย
4. ค่าใช้จ่ายใช้หักภาษีได้
5. มั่นใจในคุณภาพและการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการ
6. ประกันภัยชั้น 1 ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ
7. หมดปัญหาเรื่องราคาค่าซาก และการจัดการขายทรัพย์สิน
8. มีรถทดแทนตลอดเวลา

 


Premier Vision

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ปรัชญา

PIL องค์กรมากด้วยประสบการณ์ธุรกิจรถเช่าและบริการการเดินทางขนส่งรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมบริการการเดินทางคมนาคมขนส่ง ที่สร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อองค์กร สังคม และ พนักงานตามแนวความคิด ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

 • ให้บริการที่มีคุณภาพ ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
 • ผสมผสานความรู้ภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนองค์กรเกี่ยวข้องเพื่อสร้างนวัตกรรมการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็น
 • ดำเนินงานภายใต้คุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อธุรกิจและสังคมยั่งยืนต่อไป

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ บนความยั่งยืนร่วมกันของ สังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำเนินธุรกิจของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา ดังคำกล่าวที่ว่า

"ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน"

ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา ที่จะเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน


ข้อมูลนักลงทุนและรายงานประจำปี


http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Annual_Report.html

ประกันภัยระดับมาตรฐาน

เกี่ยวกับบริษัทพรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่เป็นผู้นำด้านการบริการ ประกันภัย และเป็นผู้ให้บริการงานประกันภัย อย่างเป็น ทางการ ของ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ปัจจุบันมีพันธมิตรบริษัทประกันภัย ชั้นนำกว่า 20 บริษัท พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยดูแลให้คำปรึกษา และให้บริการประกันภัยแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบริการส่วนบุคคลทุกรูปแบบ

และด้วยคุณภาพแห่งการประกันภัย เราจึงใส่ใจในทุกบริการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยา โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์และความสะดวก สบายที่ท่านจะได้รับเป็นหลัก

รูปแบบการบริการประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยอยู่อาศัย
 • ประกันภัยสำนักงาน
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด