กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมต่อเนื่อง

สสส.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน-มูลนิธิเพื่อคนไทย จับมือ "เครือข่าย เดินหน้าปฏิรูป" และเพื่อนภาคีกว่า 10 องค์กรร่วมจัดงาน "ต่างใจไทยเดียว"

3 กุมภาพันธ์ 2558

"สสส.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน-มูลนิธิเพื่อคนไทย" จับมือ "เครือข่าย เดินหน้าปฏิรูป" และเพื่อนภาคีกว่า 10 องค์กรร่วมจัดงาน "ต่างใจไทยเดียว" เปิดพื้นที่สื่อสารสร้างการอยู่ร่วม 4 วัน 4 ประเด็น "Active Citizenship-Togetherness-Youth-Anti-corruption"

อ่านรายละเอียด