ประกันภัย

แจ้งประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ

โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันภัยที่ระบุไว้ในรถยนต์ของท่านตามหมายเลขดังต่อไปนี้

  • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
    โทร. 02-285-8888
  • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
    โทร. 1736
  • บริษัท MSIG ประกันภัย
    โทร. 02-788-8000

รอพนักงานบริษัทประกันภัยไปที่เกิดเหตุ เพื่อรอตรวจสอบความเสียหาย โทรศัพท์แจ้งกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อนัดหมายนำรถเข้าช่อม หรือ ขอรับรถทดแทนตามเงื่อนไขสัญญา