ข่าวสาร

โปรโมชั่น

ทริปวันหยุดไหว้พระ 9 วัด

หมายเหตุ

  • ไม่รวม VAT 7%
  • ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง ค่าทางพิเศษ ค่าจอดรถต่างๆ
  • ทริปค้างคืน เพิ่ม 500 บาท/คัน
  • ค่าทางไกล 200 บาท กรณีวิ่งเกิน 200 กิโลเมตร
  • กรณีใช้รถเกินเวลา 8 ชั่วโมง คิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 100 บาท