บริการกัปตันหรือพนักงานขับรถผู้ช่วยมืออาชีพ

บริการกัปตันและพนักงานขับรถผู้ช่วยมาตรฐานเพื่อ สนับสนุนบริการรถเช่าระยะยาว ประเภทต่างๆ สร้างความสะดวกสบายและความมั่นใจให้กับลูกค้าในทุกๆ การเดินทาง

มาตรฐานกัปตันและพนักงานขับรถผู้ช่วยมาตรฐาน และข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

 

 • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร ตรวจสุขภาพร่างกายและโรคติดต่อ
  ก่อนการรับเข้าทำงาน
 • มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องกับประเภทการให้บริการ
 • ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน (กฎหมายจราจร ขับขี่ปลอดภัย ทัศนคติ
  และบุคลิกภาพ) และหลักสูตรการฝึกอบรมระหว่างปี เพื่อตอกย้ำทัศนคติและ ความปลอดภัยในการขับขี่
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนของการทำงานในแต่ละวัน เช่น การรายงานตัว
  การเป่าแอลกอฮอล์ การแต่งกายตามเครื่องแบบกำหนด
 • การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานที่กำหนด
 • วิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานจากการสุ่มตรวจสอบ รายงานร้องเรียนจาก
  ช่องทางต่างๆ และผลจากแบบสอบถาม
 • ตรวจร่างกายและสายตาเป็นประจำทุกปี