เราคิดค้นและพัฒนาบริการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน บริการยานพาหนะเช่าระยะยาว Operating Lease

 • เป็นผู้ออกแบบ คิดค้น แนะนำ และจัดหายานพานะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ผลักดันและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
 • ช่วยสร้างสังคมการขับขี่ปลอดภัย และปลูกฝังวินัยจราจร
 • พัฒนารูปแบบบริการให้สอดคล้องกับการพฤติกรรมของผู้ใช้งานปัจจุบัน

บริการรถเช่าระยะยาวพร้อมการดูแลตลอดอายุการใช้งาน
ประเภทรถยนต์นั่งสำหรับบริการรถเช่าระยะยาวพร้อมโปรแกรมดูแลรักษาเต็มรูปแบบ

 • รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (Eco / City Car)
 • รถยนต์นั่งขนาดกลาง (Mid-size car)
 • รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ (Full size / Executive car)
 • รถยนต์เอนกประสงค์ (SUV / Crossover SUV / PPV / MPV / Van)
 • รถยนต์สองที่นั่ง (Sport car)
 • รถตู้โดยสาร (Mini van)

 


เงื่อนไขโปรแกรม

ดูแลรักษาเต็มรูปแบบ

 • บริการดูแลรักษาตามระยะมาตรฐาน
 • บริการนัดหมาย รับรถเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ และรถทดแทนระหว่างการรับบริการซ่อม
 • บริการประสานงานฉุกเฉิน และรถทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • บริการพนักงานขับรถผู้ช่วย
 • บริการโปรแกรมฝึกอบรมทัศนคติ และการขับขี่อย่างปลอดภัย จากหน่วยงานที่มีมาตรฐาน
 • บริการค้นหาตำแหน่งรถและรายงานสรุปเส้นทาง
 • บริการวิเคราะห์การใช้รถและพฤติกรรมผู้ขับขี่
 • บริการเทคโนโลยีการรายงานสถานะเวลาเริ่มและเลิกงานของผู้ขับขี่
 • บริการออกแบบตัวรถเฉพาะทางเพื่อธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กร