บริการจอดรถ ระดับมาตรฐาน

ภายใต้ core value หลักคือ ความน่าไว้วางใจ ความปลอดภัยในตัวรถ ความสะอาด ความสะดวกรวดเร็ว และบริการที่เป็นมาตรฐาน

  • ผู้ประสานงานรับรถ พร้อมด้วยทักษะในการสื่อสาร การวางแผน มีความคล่องแคล่ว สุภาพ เต็มใจให้บริการ
  • พนักงานรับรถ ต้องผ่านคุณสมบัติการคัดเลือก มีทัศนคติที่ดีในการขับรถ คำนึงถึงความปลอดภัย รักสะอาด สุขภาพแข็งแรง
  • ประกันอุบัติเหตุบนรถทุกคันที่เข้ามาใช้บริการ
  • ระบบการแจ้งรับรถผ่านช่องทางไลน์

บริการ DROP & GO THE PRO VALET จะนำรถของลูกค้าไปจอดในสถานที่ที่ปลอดภัย มีกระบวนการรับรถแรกเข้าที่มีมาตรฐาน 5 ขั้นตอนคือ 1.การต้อนรับแนะนำตัวกับลูกค้าพร้อมชี้แจงรายละเอียดการให้บริการ  2. ลงทะเบียนการใช้บริการโดยจะมีบัตรให้ลูกค้าเป็นหลักฐานยืนยัน พร้อมตรวจสอบรถของลูกค้า 3.คลุมพลาสติกที่พวงมาลัย เกียร์ และเบาะคนขับ พร้อมปูพื้นที่รองเท้าเพื่อรักษาความสะอาดให้กับรถลูกค้าก่อนเคลื่อนย้ายรถไปจอดในที่จัดเตรียมไว้จอดรถ ล็อครถ และตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง 4. เมื่อลูกค้าต้องการรับรถกลับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางไลน์ล่วงหน้าเพื่อการเตรียมรถและไม่ให้ลูกค้ารอนาน เป็นอีกหนึ่งการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยเพิ่มคุณภาพการบริการ 5. ลูกค้ารับรถคืนพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

สำหรับผู้ที่สนใจในบริการ DROP & GO THE PRO VALET สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เมโทรแคร์ เซ็นเตอร์ 1731 ตั้งแต่เวลา 0530 – 2230 ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์